ขั้นตอนการติดตั้ง

______________

ขั้นตอนแรกในการผลิตและติดตั้งสระว่ายน้ำ

พนักงานขายจะเดินทางมายังสถานที่เพื่อประเมินตำแหน่ง
การเข้าถึง และสรุปข้อกำหนดของสระน้ำ

วาดแผ่นแบบร่างสระว่ายนำ้ลงบนพื้น เพื่อสร้าง
รูปร่างของสระน้ำ

วัดขนาดของสระ และเตรียมพื้นที่สภาพแวดล้อมโดยรอบ
เมื่อลูกค้าพึงพอใจกับตำแหน่งของสระ เจ้าหน้าที่
จะเริ่มขั้นตอนการขุดสระ

ขุดหลุมสระว่ายน้ำและนำเศษวัสดุต่างๆออกจากพื้นที่

วางวัสดุรองฐานเพื่อกำหนดความสูงของสระ
ในตำแหน่งที่จะก่อสร้าง

วางตำแหน่งและจอดรถเครนบริเวณหน้าบ้าน
ให้พร้อมที่จะยกสระว่ายน้ำ

เชื่อมสระว่ายน้ำเข้ากับรถเครน และเริ่มยกสระว่ายน้ำขึ้น

ยกสระว่ายน้ำข้ามผ่านหลังคาบ้าน

ค่อยๆวางสระว่ายน้ำลงบนตำแหน่งที่กำหนด

วัดขนาดและกำหนดตำแหน่งสุดท้ายของสระน้ำ
ก่อนนำรถเครนออก

เชื่อมต่อท่อนน้ำทั้งหมดและเริ่มขั้นตอนการเติมน้ำ

เตรียมคานคอนกรีตและปูกระเบื้องและปูหิน

ติดตั้งการคลุมทับด้วยหินหรือกระเบื้องและเติมน้ำ
และตอนนี้สระของคุณพร้อมใช้งานแล้ว